vasárnap, február 07, 2010

Hasonló

Ártatlanságod mögött vadul tekergőző angolnák hada – vagy valami ahhoz hasonlót szánt neked az Úr.
És mitévők legyenek azok, kik az utolsó zsoltárt is elmormolták, és sarat könnyeznek vackukban.
Valami mennydörgés suhan odafent, és alátámaszthatja az onnan túlról jövő nyalábokat is, egy próféta feje a porba hull, és a gyalázat szárnyai suhognak az ablak mögötti feketeség koromszerű látomásain túl.